Sjöfartsverkets upphandlingar Barlastvattensystem till isbrytaren ODEN

Barlastvattensystem till isbrytaren ODEN

Sjöfartsverket, Norrköping

Svenska Sjöfartsverket (SjöV) ger Er tillfälle att lämna anbud angående leverans, support vid driftsättning och utbildning av nytt barlastvattensystem, Ballast Water Treatment System (BWTS) till isbrytaren Oden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23-00974