Solsoffa

Simrishamns kommun

Inledning

Sista dag att ställa frågor: Sex (6) dagar före sista dag att lämna offert.

Offertens giltighetstid: 30 dagar efter sista dag att lämna offert.

Allmänna krav: Kommunen kommer att kontrollera om anbudsgivare har en god ekonomisk ställning samt om denne sköter sina skatter och avgifter. Väsentliga avvikelser i dessa avseenden kan leda till uteslutning. Kommunen ska ha rätt att utesluta anbudsgivare som är dömda för brott avseende gällande diskrimineringslagstiftning. Fakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag. Fakturor ska kunna märkas med referensnummer. Kommunen ska kunna få elektroniska fakturor i form av Svefaktura.

Offert: I inlämnad offert ska det tydligt framgå att avtalsföremålet och anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts i offertförfrågan. Pris ska lämnas på det sätt som angetts under rubriken utvärderingskriterier. Lämnade priser ska innefatta leverantörens samtliga kostnader för att utföra uppdraget. Tillägg för exempelvis administration, fakturering, transport och liknande kommer ej att accepteras.

Offerten ska innehålla följande uppgifter för att vara godkänd:

Pris exklusive moms.

Produktblad och produktbeskrivning

Organisationsnummer samt uppgifter till kontaktperson

Tilldelning: Preliminärt öppningsdatum för inkomna offerter är dagen efter sista anbudsdag. Anbuden öppnas av två företrädare för kommunen. Efter utvärdering skickas beslut om vilken anbudsgivare som tilldelats kontraktet och skälen för detta till samtliga anbudsgivare.

Bakgrund och omfattning

Ange relevant information om den aktuella upphandlingen. Till exempel inom vilket projekt som varan ska användas.

Syfte och Mål

Ange kortfattat (bara ett par meningar) vilka förhoppningar ni har med den aktuella direktupphandlingen. Vad är syftet med att köpa in varan? Ska varan bidra till att uppfylla något speciellt mål, till exempel minska miljöpåverkan?

Krav på avtalsföremålet

2 st solsoffor högerställda

2 st solsoffor vänsterställda

Solsoffan ska vara utformad enligt vestre bloc solsoffa eller likvärdig. Solsoffan ska bestå av moduler som kan monteras ihop. Solsoffans stomme och sidor ska vara av galvat stål, träsits av ek. Bredd på modul ska vara ca 1,4 m och längd 1,5 m, bruten sits.

Leverans april-maj 2020 till Produktion Lindhaga, Fabriksgatan 16, 272 36 Simrishamn. Godsmottagning Per-Håkan Jönsson (HILL) tel 0709- 81 90 21.

Utvärderingskriterier

Pris ska lämnas som ett totalpris inklusive leverans enligt villkor i denna förfrågan. Priset ska inkludera alla med uppdraget förenade kostnader. Den anbudsgivare som har lämnat det lägsta priset och samtidigt uppfyller kraven ovan kommer att antas som leverantör av avtalsföremålet.

- varans överensstämmelse med förfrågan

- leveranstid

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20200310