Simrishamns kommun Särskilt boende enligt SoL

Särskilt boende enligt SoL

Simrishamns kommun Socialförvaltningen Simrishamn

Simrishamns kommun ger privata utförare möjlighet att ansöka om att bli godkända leverantörer av tjänsten särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) enligt Lagen om valfrihet (LOV).

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2013/247