Simrishamns kommun Revision av stiftelser

Revision av stiftelser

Simrishamns kommun

Beskrivning av uppdraget

Simrishamns kommun är i behov av en revisionsfirma som under våren kan genomföra lagstadgad revision av kommunens stiftelser. Totalt är det 12 stiftelser, enligt nedan:

- Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond

- Stiftelsen Kivik-Vitemölla

- Stiftelsen Johanna & Per mårtenssons minnesfond

- Stiftelsen Sociala Samfonden

- Stiftelsen Skolans Samfond

- Stiftelsen Jutus Ingemanssons fond

- Stiftelsen Skolans samfond

- Stiftelsen Monthans donationsfond

- Stiftelsen 13 novemberfonden

- Stiftelsen Augusta Östbergs Minne

- Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond

- Stiftelsen Sten Folke Ulfstrands minnesfond

Mer information om våra stiftelser finns på länsstyrelsen eller på kommunens hemsida:

https://www.simrishamn.se/politik-och-paverkan/ekonomi/stiftelser-och-fonder

Kommunen gör årsredovisningen för stiftelserna på egen hand, det vi behöver hjälp med är revisionen och att skriva en revisionsberättelse.

De flesta stiftelserna har begränsad eller ingen avkastning. Antalet verifikationer per år för en stiftelse varierar från 2-4 stycken för de minsta till 30-40 stycken för de största. 

Kravspecifikation

Avtalet omfattar lagstadgad revision för räkenskapsåret 2019 (genomförs under våren 2020) med option på revision även för åren 2021 och 2022. Om kommunen väljer att nyttja optionen ska revisionen genomföras till samma pris dessa år.

Av offerten bör följande framgå:

- Kompetens och erfarenhet av att genomföra revision av stiftelser.

- Eventuella referenser.

- Pris. Pris lämnas som totalt pris för att genomföra revision för samtliga stiftelser.

Utvärderingskriterier

Anbudsgivaren utvärderas genom en helhetsbedömning av pris och kvalitet. Vid utvärdering av anbudsgivarens offert kommer kommunen, förutom pris, lägga vikt vid följande kvalitetsdelar:

- Kompetens och erfarenhet av att genomföra revision av stiftelser.

- Eventuella referenser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-11-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20191017