Simrishamns kommun Ramavtal Anläggningsdykning

Ramavtal Anläggningsdykning

Simrishamns kommun, SIMRISHAMN

Denna upphandling avser ramavtal för arbeten med anläggningsdykning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/43