Simrishamns kommun Personlig assistans enl. LSS och ickevalsalternativet enl Sfb

Personlig assistans enl. LSS och ickevalsalternativet enl Sfb

Simrishamns kommun Socialförvaltningen Simrishamn

Simrishamns kommun ger privata utförare möjlighet att ansöka om att bli godkända leverantörer av personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ickevalsalternativet för assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), enligt Lagen om valfrihet (LOV). 2014 upphörde Simrishamns att utföra insatsen i kommunens egen regi.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2014/14