Simrishamns kommun Möbler Backstugan etapp 1

Möbler Backstugan etapp 1

Simrishamns kommun

Beskrivning av uppdraget

Simrishamns kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, ämnar köpa in möbler enligt avrop från SKL Kommentus ramavtal Möbler 2018, ramavtalsområde B till Backstugans förskola.

Kravspecifikation

Krav på produkten

Produkter enligt bifogad lista i excelblad. Möblerna ska placeras i föskolemiljö och alltså klara av ”hård” användning. 

Bilagans blad 1 anger antal, storlek och färg på produkten.

Bilagans blad 2 anger referensbilder på produkten.

För bilagans båda blad gäller att produkten i anbudet ska motsvara kundens önskemål och förväntningar.

Inga betydande avvikelser avseende storlek och färg kommer att accepteras. 

Inga betydande avvikelser från referensbilderna kommer att accepteras.

Krav på tjänst  

Inbärning, utplacering och montering ska ske v. 33, 2020. Emballaget ska slängas på plats i befintlig container.

Leveransvillkor 

Leverans ska ske dagtid v. 33, 2020.

Besked om leverans ska lämnas senast två arbetsdagar före leveransdag.

Leverans ska ske till:

Backstugans förskola

Backgatan 14, 272 35 Simrishamn

Anbud

Information om varan/tjänsten 

Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga dokument som bevisar att anbudsgivaren samt dennes vara/tjänst uppfyller de krav som ställts i upphandlingen. 

Pris 

Pris ska anges i svenska kronor exklusive moms. Pris ska lämnas enligt de förutsättningar som angetts i anbudet. 

Anbudspriset ska innefatta leverantörens samtliga kostnader och vara uppdelat på:

Samtliga produkters nettopriser summerade till ett pris

Fraktkostnad 

Kostnad för inbärning, utplacering och montering 

Pris för bortforsling av emballaget 

Tillägg för till exempel administration, fakturering, transport-/fraktkostnader och liknande som kan tillkomma i efterhand kommer ej att accepteras. 

Priset ska anges på bifogad bilaga och ska biläggas anbudet. Pris ska även anges i det elektroniska anbudsfältet.

Sista anbudsdag

Sista anbudsdag är 2020-03-31.

Utvärdering 

Anbudsgivaren utvärderas endast på anbudspris. Det offertförslag som ger kommunen det lägsta anbudspriset och samtidigt uppfyller samtliga krav under rubriken Kravspecifikation ovan kommer att antas.

Utvärderingsmodell: 

1. Anbudet uppfyller samtliga krav; produkt, tjänst, leveransvillkor

2. Samtliga produkters nettopriser summerade till ett pris + fraktkostnad + kostnad för inbärning, utplacering och montering + pris för bortforsling av emballaget = anbudspris

Frågor och svar

Sista dag att ställa frågor är 2020-03-27.

Sista dag att få svar är 2020-03-30, kl. 15:00.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20200206