Simrishamns kommun Mobilt elverk

Mobilt elverk

Simrishamns kommun

Inledning

Sista dag att ställa frågor: Sex (6) dagar före sista dag att lämna offert.

Offertens giltighetstid: 30 dagar efter sista dag att lämna offert.

Allmänna krav: Kommunen kommer att kontrollera om anbudsgivare har en god ekonomisk ställning samt om denne sköter sina skatter och avgifter. Väsentliga avvikelser i dessa avseenden kan leda till uteslutning. Kommunen ska ha rätt att utesluta anbudsgivare som är dömda för brott avseende gällande diskrimineringslagstiftning. Fakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag. Fakturor ska kunna märkas med referensnummer. Kommunen ska kunna få elektroniska fakturor i form av Svefaktura.

Offert: I inlämnad offert ska det tydligt framgå att avtalsföremålet och anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts i offertförfrågan. Pris ska lämnas på det sätt som angetts under rubriken utvärderingskriterier. Lämnade priser ska innefatta leverantörens samtliga kostnader för att utföra uppdraget. Tillägg för exempelvis administration, fakturering, transport och liknande kommer ej att accepteras.

Offerten ska innehålla följande uppgifter för att vara godkänd:

Pris exklusive moms.

Ritning

Företagspresentation

Produktbeskrivning

Referensuppdrag

Organisationsnummer samt uppgifter till kontaktperson

Leveranstid

Tilldelning: Preliminärt öppningsdatum för inkomna offerter är dagen efter sista anbudsdag. Anbuden öppnas av två företrädare för kommunen. Efter utvärdering skickas beslut om vilken anbudsgivare som tilldelats kontraktet och skälen för detta till samtliga anbudsgivare.

Bakgrund och omfattning

Det mobila elverket ska användas vid kommunens VA-anläggningar vid akuta eller planerade elavbrott.

Syfte och Mål

Syftet med köpet är att kommunens vattenförsörjning ej ska bli lidande vid störningar/avbrott på elnätet.

Krav på avtalsföremålet

Det mobila elverket ska uppfylla följande kriterier:

1. Maxvikt på 1500 kg

2. Släpet ska vara bromsat

3. Bränsletanken ska vara invallad.

4. Kapaciteten ska vara på 40kVA

5. Däcken på släpet ska vara av typ MS-däck.

6. Vid driftsavbrott ska service/support vara på plats inom en timme efter felanmälan.

7. Inklusive förvaringslåda.

Utvärderingskriterier

Pris ska lämnas som ett totalpris inklusive leverans enligt villkor i denna förfrågan. Priset ska inkludera alla med uppdraget förenade kostnader. Den anbudsgivare som har lämnat det lägsta priset och samtidigt uppfyller kraven ovan kommer att antas som leverantör av avtalsföremålet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-02-13