Simrishamns kommun Mobil datakommunikation VA

Mobil datakommunikation VA

Simrishamns kommun, SIMRISHAMN

VA-avdelningen i Simrishamns Kommun (beställaren)avser att handla upp hårdvara och abonnemang samt drifttjänster för mobil datakommunikation inom verksamhetens system för styrning, larmhantering och övervakning av vatten- och avloppsreningsprocesser.

Beställaren ämnar teckna avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-06-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

18/41