Simrishamns kommun Ljudanläggningar sporthallar Simrishamns kommun

Ljudanläggningar sporthallar Simrishamns kommun

Simrishamns kommun

Beskrivning av uppdraget

Beskrivning:

Inköp, leverans och installation av ljudutrutsning i 3 sporthallar i Simrishamns kommun (Joneberg, Hammenhög, Borrby). Pris ska lämnas uppdelat per sporthall. Kommunen har en begränsad budget för ändamålet så beroende på kostnad kan kommunen komma att utrusta endast en eller två av sporthallarna i år. Om så är fallet ska kommunen ha möjlighet att beställa installation av utrustning i övriga sporthallar under 2021, under förutsättning att det finns ytterligare budgeterade medel för detta då. Kommunen kan komma att välja delar av lämnat anbud.

Syfte och mål:

Uppdatera sporthallarna med funktionsduglig teknisk utrustning för att tillgodose dagens utmaningar inom föreningsliv och skolverksamhet. 

Bakgrund:

Jonebergshallen:

Finns ett låsbart plåtskåp med förstärkare, en cd-spelare med möjlighet för USB inkoppling. 

Finns även ett kablage med 3,5 mm hane för inkopplingar av tex mobil el MP 3 spelare 

Två högtalare på västra väggen ganska tätt ihop. Hallen går att nyttja uppdelad i två delar, önskvärt med funktion där även ljudet delas av. 

Hammenhögs sporthall: 

En till åren kommen förstärkare i ett lika långt kommit ej låsbart träskåp.  

finns.   

Innehåller även en något modernare cd-spelare. 

Finns även ett kablage med 3,5 mm hane för inkopplingar av tex mobil el MP 3 spelare. 

Sitter 6 st högtalare på väggarna runt om som är avkopplingsbara via vanliga Till/Från 

kontakter 

Borrby sporthall: 

Finns en till åren kommen förstärkare i ett hemsnickrat låsbart träskåp  

Äldre cd spelare 

Finns även ett kablage med 3,5 mm hane för inkopplingar av tex mobil el MP 3 spelare. 

Högtalare ev 4 st finns på väggarna.

Kravspecifikation

Leveranstid:

Installationsarbetet kan tidigast påbörjas v. 25 och ska vara avslutat senast v. 32 år 2020. Detta gäller oberoende av antal sporthallar som ska utrustas i år. Om sporthallar ska utrustas nästa år görs separat överenskommelse om leveranstid vid beställning.

Funktion: 

Det övergripande funktionskravet är att den erbjudna ljudanläggningen ska vara väl anpassad för användning i typiska sporthallar, samt för den typ av aktiviteter som förekommer i sådana. Nedan är obligatoriska krav som ska vara uppfyllda.

Ljudanläggningarna ska bytas ut i sin helhet med helt ny utrustning. 

CD-spelare ska finnas.

USB-ingång ska finnas.

Det ska gå att koppla upp sig med bluetooth från exempelvis mobiltelefon.

Trådlös mikrofon samt trådlöst headset inklusive laddställ ska erbjudas.

Nya högtalare och eventuellt kablage ska erbjudas.

Bollskydd av högtalare ska erbjudas.

Nytt låsbart förvaringsskåp ska erbjudas.

Ljudanläggningen ska automatiskt brytas vid utrymningslarm. 

Pris lämnas specificerat per anläggning tillsammans med en beskrivning av den utrustning som erbjuds för anläggningen. 

Utvärderingskriterier

Anbudsgivaren utvärderas genom en helhetsbedömning av användarvänlighet, funktion, pris och utrustningens kvalitet. Det är viktigt för kommunen att anläggningen är lätt att använda, att efterfrågade funktioner finns med och att utrustningen är anpassad för användning i en traditionell sporthall.

Frågor/syn på plats:

För visning av hallarna vänligen kontakta Allan Göransson, 0414-819317, allan.goransson@simrishamn.se.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2020/26