Simrishamns kommun Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulttjänster - M5 Miljötekniska markundersökningar

Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulttjänster - M5 Miljötekniska markundersökningar

Simrishamns kommun, SIMRISHAMN

Simrishamns kommun önskar få in ansökningar till sitt dynamiska inköpssystem för tekniska konsulter inriktning Miljötekniska markundersökningar.

Kommunen har behov av att avropa tekniska konsulttjänster med inslag av miljöteknik och hydrogeologi; av miljötekniska markundersökningar med tillhörande utredningar och beräkningar, fält- och laboratorieundersökningar, riskanalyser, spridningsområden, avgränsningar, saneringsplaner och kostnadsuppskattningar av saneringsåtgärder.

Behov kan uppstå inom hela Simrishamns kommun t ex vid markundersökningar av förorenad mark vid vissa planarbeten, vissa bygg- och anläggningsarbeten på kommunal mark, vid pågående planläggning samt vid markexploatering. Resultatet ska utgöras av skriftliga rapporter, åtgärdsplaner och dokumentering i Word-format samt om så erfordras ritningar i PDF-, DWG- eller DXF-format med kommunens grundkarta som underlag, i beställarens koordinatsystem i plan (SWEREF 99 13 30) och höjd (RH 2000).

Erbjuden konsult ska inneha minst 3-årig högskoleutbildning med inriktning ”miljögeoteknik” eller likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet inom teknikområdet omfattande minst 5år.

Anbudsområdet är ett av de första som upphandlas via ett dynamiskt inköpssystem, men kommunen planerar för flera anbudsområden.

Sista ansökningsdag
808 dagar kvar

(2022-06-15)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2018-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

18/8