Simrishamns kommun Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulttjänster - M4 Mark Planarbete

Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulttjänster - M4 Mark Planarbete

Simrishamns kommun, SIMRISHAMN

Simrishamns kommun önskar få in ansökningar till sitt dynamiska inköpssystem för tekniska konsulter inriktning Mark - planarbete.

I uppdragen ingår att bistå kommunens planavdelning och självständigt kunna utföra uppdrag med detaljplaner.

Uppdragen ska genomföras med kommunens grundkarta som underlag, i beställarens koordinatsystem i plan (SWEREF 99 13 30) och höjd (RH 2000).

Resultatet ska utgöras av färdiga digitala planritningar i PDF-, DWG- eller DXF-format med tillhörande skriftliga rapporter och dokumentering i Word-, in Design- och PDF-format.

Beställaren tillhandahåller inga programvaror eller datorer och inga kontorslokaler.

Konsult ska ha högskoleutbildning som planarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt, arkitekt, socionom eller liknande utbildning.

Dokumenterad erfarenhet som ”planarkitekt” minst omfattande 5 år.

Anbudsområdet är ett av de första som upphandlas via ett dynamiskt inköpssystem, men kommunen planerar för flera anbudsområden.

Sista ansökningsdag
808 dagar kvar

(2022-06-15)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2018-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

18/10