Simrishamns kommun Brukarval - Hemtjänst och delegerad hemsjukvård

Brukarval - Hemtjänst och delegerad hemsjukvård

Simrishamns Kommun Simrishamn

Simrishamns kommun vill öka valfriheten för de medborgare som är beviljade hemtjänst och/eller delegerad hemsjukvård och har därför beslutat att upphandla dessa olika kategorier enligt Lagen om valfrihet.

Utföraren kan välja att utföra omsorg, service, ledsagning, avlösarservice, matdistribution och/eller trygghetslarm.

Utföraren kan begränsa sitt upptagningsområde genom att välja kapacitetstak samt välja mellan olika geografiska distrikt.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2011/204