Simrishamns kommun Begagnad transportbil till kostenheten

Begagnad transportbil till kostenheten

Simrishamns kommun

Beskrivning av uppdraget

Simrishamns kommuns kostenhet är i behov av att köpa ett begagnat transportfordon i syfte att köra mattransporter med denna. Det som ska transporteras är skåp på hjul av typ Scanbox som är cirka 1,5 meter höga. Kalla varor transporteras i trådburar av samma storlek eller i lådor för de mindre enheterna. 

Kravspecifikation

Följande krav ställs på fordonet:

- 3 månaders "begagnat"-garanti.

- Fordonet ska ha lift bak.

- Miljökrav Euro5

- Kapacitet att transportera cirka 500 portioner dagligen.

Utvärderingskriterier

Anbudsgivaren utvärderas genom en helhetsbedömning av pris och kvalitet. Vid utvärdering av anbudsgivarens offert kommer kommunen, förutom pris, lägga vikt vid följande kvalitetsdelar:

- Leveranstid

- Miljöpåverkan

- Funktion

Fordonet bör kunna levereras snarast efter beställning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-01-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20200129