Sävsjö kommun Verksamhetssystem för fordonsadministration

Verksamhetssystem för fordonsadministration

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Verksamhetssystem för fordonsadministration. Upphandlingen avser fordonsadministration, bilpool, kostnadsfördelning samt övriga funktioner för att stödja och underlätta hantering av administration kring våra fordon. I systemet ska vi exempelvis kunna hantera våra ägda bilar samt leasingbilar, boka fordon och kunna fördela fordonskostnader till respektive enhet. Systemet ska underlätta uppföljning och ge en överblick av kostnader och statistik avseende våra fordon.

Planerad kontraktsstart är 2020-10-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2020/149