Sävsjö kommun Underhåll av enskilda vägar och bekämpning av invasiva arter

Underhåll av enskilda vägar och bekämpning av invasiva arter

Sävsjö kommun, Sävsjö

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av underhåll av enskilda vägar och bekämpning av invasiva arter. Serviceförvaltningen i Sävsjö kommun ansvarar för drift och underhåll av större delen av det enskilda vägnätet och kommunal mark i kommunen. Upphandlingen omfattar diverse arbeten och underhåll av enskilda vägar samt bekämpning av invasiva arter i Sävsjö kommun så som: kantslåtter i vägren högröjning av träd och buskar över vägen, inklusive nedmalning vattning av enskilda vägar bekämpning av invasiva arter Kartor för kantslåtter och högröjning finns bifogade i upphandlingen. Avtalets beräknade värde är ca 3 500 000 SEK. Planerad avtalsstart är 2024-09-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer