Sävsjö kommun Till- och ombyggnad gruppboende Granliden 10

Till- och ombyggnad gruppboende Granliden 10

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av befintligt gruppboende. Befintlig byggnad skall byggas till med två lägenheter med förråd samt en central för sprinklerinstallation. Tillbyggnaden innebär att två befintliga lägenheter skall genomgå omfattande ombyggnadsåtgärder. Entreprenaden skall delas i etapper med hänsyn till pågående verksamhet i lokalerna. .

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2020/81