Sävsjö kommun Tekniska konsulttjänster, Sävsjö kommun 2017

Tekniska konsulttjänster, Sävsjö kommun 2017

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom områdena:

Samhällsbyggnad

Arkitekt

Konstruktion

VVS

El, tele, data

VA, mark och sanering

Besiktning, projektledning, byggledning och kalkyler

OVK-Besiktning

Säkerhetsbesiktning av lekredskap, fallskydd och inhägnader

AUA.12 Beställare

Sävsjö kommun  (Upphandlande myndighet UM)Org.nr: 212000-0563

AB Sävsjö Industribyggnader  Org.nr: 556103-8539

Sävebo AB  Org.nr: 556375-5668

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Org.nr: 769609-7497

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Öppen upphandling enligt LOU.

AUB.12 Uppdragsform

Preciceras vid avrop.

Ramavtal som löper i två (2) år med möjlighet till förlängning i ytterligare två (2) år enligt AUC.4.

Ramavtal kommer att tecknas med tre (3) konsultföretag per del som rangordnas utifrån resultatet i anbudsutvärderingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-08-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

135.2017.050