Sävsjö kommun Tekniska konsulter

Tekniska konsulter

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun avser att upphandla ramavtal för Tekniska konsulter.

Samhällsbyggnad

Tekniska konsulter inom Samhällsbyggnad

Arkitekt

Tekniska konsulter inom område: Arkitekt

Konstruktion

Teknisk konsult inom Konstruktion

VVS

Teknisk konsult inom VVS

El, tele, data

Teknisk konsult inom El, tele, data

VA, mark, väg och sanering

Teknisk konsult inom Va, mark, väg och sanering.

Besiktning, projektledning, byggledning och kalkyler

Teknisk konsult inom Besiktning, projektledning och byggledning

OVK-besiktning

Teknisk konsult inom OVK-besiktning.

Säkerhetsbesiktning av lekutrustning

Teknisk konsult inom säkerhetsbesiktning av lekplatser.

Trafik

Teknisk konsult inom Trafik

Kulturmiljö

Teknisk konsult inom kulturmiljö

Buller och vibrationer, akustik

Teknisk konsult inom buller och vibrationer, akustik.

Fukt och miljö

Teknisk konsult inom Fukt och miljö

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

21/081