Sävsjö kommun Sommarblommor 2024

Sommarblommor 2024

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Beskrivning av upphandling

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Sommarblommor 2024.

Upphandlingen omfattar köp av sommarblommor med leverans under 2024 enligt bilaga 1. Avtalets beräknade värde är 200000 SEK. Planerad avtalsstart är 2023-08-01.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Volym

Volymer framgår av bilaga 1 Anbudspriser. Angivna kvantiteter grundar sig på ett uppskattat behov under avtalstiden och volymen ska ses som en vägledning och kommer att användas för utvärdering av anbudet. Upphandlande myndighet förbinder sig inte att avropa en viss bestämd kvantitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-05-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

23/033