Sävsjö kommun Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Upphandlingen omfattar snöröjning och halkbekämpning som är uppdelat i geografiska delar av Sävsjö kommun, områden 1-6, samt enskilda vägar som går in i grannkommuner. Vilka gator, vägar och andra ytor som ska snöröjas respektive halkbekämpas framgår av bilagor 1-16.

Snöröjning gäller för tätorter, övriga ytor och enskilda vägar (driftbidragsvägar och utfartsvägar). Halkbekämpning gäller för tätort, övriga ytor och driftbidragsvägar.

Arbete som ej omfattas av upphandlingen/avtalet utför upphandlande myndighet i egen regi.

Beskrivning av upphandlingen

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av, Snöröjning och halkbekämpning.

Upphandlingen omfattar snöröjning och halkbekämpning som är uppdelat i geografiska delar av Sävsjö kommun, områden 1-6, samt enskilda vägar som går in i grannkommuner. Vilka gator, vägar och andra ytor som ska snöröjas respektive halkbekämpas framgår av bilagor 1-16.

Snöröjning gäller för tätorter, övriga ytor och enskilda vägar (driftbidragsvägar och utfartsvägar). Halkbekämpning gäller för tätort, övriga ytor och driftbidragsvägar.

Arbete som ej omfattas av upphandlingen/avtalet utför upphandlande myndighet i egen regi.

Avtalets beräknade värde är totalt 11000000 SEK och är uppskattat från föregående avtalsperiod. Planerad avtalsstart är 2022-09-01.

Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Takvolym

Takvolymen är ett uppskattat värde för en 4-års period och är angiven för respektive del.

Område 1 - 2 800 000 SEKOmråde 2 - 4 400 000 SEKOmråde 3 - 1 600 000 SEKOmråde 4 - 1 800 000 SEKOmråde 5 - 1 900 000 SEK Område 6 - 1 200 000 SEK

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Köparen rätt att säga upp ramavtalet för respektive område med omedelbar verkan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

21/080