Sävsjö kommun Snöröjning och halkbekämpning delområde 1 och 4

Snöröjning och halkbekämpning delområde 1 och 4

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Upphandlingen omfattar snöröjning och halkbekämpning som är uppdelat i geografiska delar av Sävsjö kommun, områden 1 och 4, samt enskilda vägar som går in i grannkommuner. Vilka gator, vägar och andra ytor som ska snöröjas respektive halkbekämpas framgår av bilagor 1-7.

Snöröjning gäller för tätorter, övriga ytor och enskilda vägar (driftbidragsvägar och utfartsvägar). Halkbekämpning gäller för tätort, övriga ytor och driftbidragsvägar.

Beskrivning av upphandlingen

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av, Snöröjning och halkbekämpning delområde 1 och 4.

Upphandlingen omfattar snöröjning och halkbekämpning som är uppdelat i geografiska delar av Sävsjö kommun, områden 1 och 4, samt enskilda vägar som går in i grannkommuner. Vilka gator, vägar och andra ytor som ska snöröjas respektive halkbekämpas framgår av bilagor 1-7.

Snöröjning gäller för tätorter, övriga ytor och enskilda vägar (driftbidragsvägar och utfartsvägar). Halkbekämpning gäller för tätort, övriga ytor och driftbidragsvägar.

Arbete som ej omfattas av upphandlingen/avtalet utför upphandlande myndighet i egen regi.

Avtalets beräknade värde är totalt 4600000 SEK och är uppskattat från föregående avtalsperiod. Planerad avtalsstart är .

Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Takvolym

Takvolymen är ett uppskattat värde och är angiven för respektive del.

Område 1 - 2 800 000 SEKOmråde 4 - 1 800 000 SEK

Om delområdets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Köparen rätt att säga upp ramavtalet för respektive område med omedelbar verkan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

22/071