Sävsjö kommun Revisionstjänster

Revisionstjänster

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun, kommunens förtroendevalda revisorer, inbjuder till anbudsgivning avseende avtal för Revisionstjänster.

Uppdraget innebär att bistå kommunrevisionens förtroendevalda revisorer inom följande områden:

-Sakkunnigt biträde samt rådgivning och service

-Förvaltnings- redovisnings- och bokslutsrevision kommunen

-Lagstadgad revision av bolagen och stiftelser (Granskning enligt 9 kap 3 § Aktiebolagslagen, lagstadgad revision alternativt 4 kap Stiftelselagen).

-Förvaltningsrevisionstjänster/Fördjupade granskningar

Avtalets beräknade värde är 1 575 000 SEK. Avtalets maximala värde är 1 750 000 SEK. Planerad avtalsstart är 2023-01-01.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör varför anbud måste lämnas på hela omfattningen.

Upphandlingsförfarande

Upphandling genomförs enligt 19 kap i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen följer den struktur som tidigare kallades förenklat förfarande.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2022-09-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

22/013