Sävsjö kommun Resebyråtjänster

Resebyråtjänster

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun bjuder härmed in till att lämna anbud i upphandling av resebyråtjänster.

Beskrivning av upphandlingen

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i samordnad upphandling av Resebyråtjänster.

Upphandlingen omfattar resebyråtjänster för succesiva avrop under avtalstiden. Resenärerna består främst av personal på tjänsteresor. Bokning av resor och hotell ska via Säljaren kunna göras av upphandlande myndighets personal (se 1.1.2 Upphandlande myndighet) via e-post och telefon alternativt via Säljarens webbportal.

Planerad avtalsstart är 2023-05-22.

Observera att avtalets takvolym är 2 200 000 SEK och inkluderar samtliga kostnader för resor och logi, det vill säga avtalets beräknade värde är inte enbart baserat på arvodeskostnader.

Volym

Angiven takvolym grundar sig på ett uppskattat behov under avtalstiden och volymen ska ses som en vägledning. Upphandlande myndighet förbinder sig inte att avropa en viss bestämd kvantitet.

Upphandlingsförfarande

Enstegsförfarande

Upphandlingen genomförs med enstegsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Takvolym

Upphandlingens takvolym är 2 200 000 kr. När takvolymen uppnås upphör avtalet att gälla.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

22/062