Sävsjö kommun Ramavtal Miljökonsulter

Ramavtal Miljökonsulter

Njudung Energi Vetlanda AB

Njudung Energi Vetlanda AB inbjuder härmed till anbudslämning i samordnad upphandling avseende ramavtal för miljökonsulter, tillsammans med Njudung Energi Sävsjö AB och Vetlanda Kommun.

Upphandlingens syfte är att säkerställa Beställarens behov av konsulttjänster inom förorenade områden / avfallsteknik, under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar:

Förorenade områden / Avfallsteknik:

Förorenade områden innebär att Beställaren har behov av konsult i samband med markundersökningar, saneringar etc.

Avfallsteknik innebär att Beställaren har behov av konsult kopplat till egenkontrollen, anmälnings- och tillståndsärenden för avfallsanläggning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Sverige

Diarie-/referensnummer

UH-2022-10