Sävsjö kommun Ramavtal för Byggnadsarbeten, Sävsjö kommun 2017

Ramavtal för Byggnadsarbeten, Sävsjö kommun 2017

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Upphandlingen avser att under avtalsperioden tillgodose Sävsjö kommun och kommunala bolags behov av mindre ombyggnads- och nybyggnadsarbeten samt löpande service- och underhållsarbeten.

Arbetet kommer i stor utsträckning att utföras vid offentliga lokaler som t.ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar, hyres- och industrifastigheter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-10-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

112/2017/050