Sävsjö kommun Processkemikalier

Processkemikalier

Njudung Energi Vetlanda AB

Njudung Energi Vetlanda AB inbjuder till anbudsinlämning i samordnad upphandling avseende Processkemikalier, tillsammans med Njudung Energi Sävsjö AB.

Upphandlingen är uppdelad i följande upphandlingsområden/produktkategorier:

-       Polyaluminiumklorid, PAC

-       Natronlut

-       Ammoniak 24,5 %

-       Järn(III)klorid

-       Släckt kalk

-       Polymer

-       Saltsyra 32-34 %

-       Aktivt kol

-       Natriumhypoklorit 15 %

-       Hydrokarbonat

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

UH-2022-88