Sävsjö kommun Ombyggnation Sävsjö stadshotell

Ombyggnation Sävsjö stadshotell

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

AB Sävsjö Industribyggnader avser att upphandla en totalentreprenad för renovering och ombyggnation av Sävsjö stadshotell.

Upphandlingens omfattning, förutsättningar, villkor och krav framgår av Upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) i sin helhet, denna inbjudan, bifogade dokument och dokument i iBinder (pärmen). Förteckning över förfrågningsunderlaget finns under punkt AFB.22 i Administrativa Föreskrifter. För entreprenaden gäller ID06.

I vissa av nedanstående rubriker anges inom parentes AF-koder. Text under dessa koder ersätter kod som normalt skulle återfinnas i bilagda Administrativa Föreskrifter eller utgör kompletteringar till densamma. Vid motstridiga uppgifter gäller uppgifterna i denna "Inbjudan att lämna anbud".

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

22/006