Sävsjö kommun Om- och tillbyggnad av Svarven 1

Om- och tillbyggnad av Svarven 1

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun ska renovera lokaler på Hantverkaregatan 4 i Sävsjö.

Lokalen ska bli kontor och verkstad åt kommunens Gata/Park enhet.

Orientering

Objektet avser om- och tillbyggnad och renovering av lokaler på Hantverkaregatan 4 i Sävsjö till kontor och verkstad/lager åt kommunens Gata/Park/Skog-enhet, Svarven 1. Del av byggnad ska rivas i omfattning enligt rivningsplan och A-ritningar.

Upphandlingens omfattning, förutsättningar, villkor och krav framgår av Upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) i sin helhet, denna inbjudan, bifogade dokument och dokument i iBinder (pärmen). Förteckning över förfrågningsunderlaget finns under punkt AFB.22 i Administrativa Föreskrifter. För entreprenaden gäller ID06.

I vissa av nedanstående rubriker anges inom parentes AF-koder. Text under dessa koder ersätter kod som normalt skulle återfinnas i bilagda Administrativa Föreskrifter eller utgör kompletteringar till densamma. Vid motstridiga uppgifter gäller uppgifterna i denna "Inbjudan att lämna anbud".

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

23/016