Sävsjö kommun Mattransporter

Mattransporter

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Beskrivning av upphandling

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Mattransporter.

Upphandlingen omfattar transport av färdiglagad varm och kall mat från tillagningsköken till servicehus, förskolor och skolor enligt bilaga 1 - Turlista. Den färdiglagade maten levereras i huvudsak med transportvagnar och i viss mån med boxar och/eller backar. I uppdraget ingår även returtransporter.

Sävsjö kommun avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

Planerad avtalsstart är 2023-07-01.

Beskrivning av upphandling

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Mattransporter.

Upphandlingen omfattar transport av färdiglagad varm och kall mat från tillagningsköken till servicehus, förskolor och skolor enligt bilaga 1 - Turlista. Den färdiglagade maten levereras i huvudsak med transportvagnar och i viss mån med boxar och/eller backar. I uppdraget ingår även returtransporter.

Sävsjö kommun avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

Planerad avtalsstart är 2023-07-01.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Volym

Avtalets beräknade värde är 4100000 SEK. Upphandlingens värde är baserat statistik från de senaste åren. Antalet start och stop per dag är angivna i bilaga 1 - Turlista. Turlistan kan komma att förändras under avtalstidens gång.

Volymer framgår av bilaga 1 - Turlista. Angivna kvantiteter grundar sig på ett uppskattat behov under avtalstiden och volymen ska ses som en vägledning och kommer att användas för utvärdering av anbudet. Upphandlande myndighet förbinder sig inte att avropa en viss bestämd kvantitet.

Takvolym

Upphandlingens takvolym är 5 000 000 kronor. När takvolymen uppnås och det inte finns möjlighet att göra ändringar enligt 17 kap. LOU är avtalet utan verkan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

22/064