Sävsjö kommun Livsmedel - Viltkött

Livsmedel - Viltkött

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun bjuder in till anbudsgivning avseende viltkött för leverans till kommunens tillagningskök.

Beskrivning av upphandlingen

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Livsmedel - Viltkött.

Upphandlingen omfattar leverans av fruset viltkött till angivna leveransadresser för succesiva avrop under avtalstiden. Beräknad leveranstäthet för de olika leveransställena framgår av bilaga 2, Leveransadresslista. Leverans kan komma att bli aktuellt till andra enheter inom kommunen.

Avtalets beräknade värde inklusive förlängningar är 200000 SEK.

Planerad avtalsstart är 2021-05-01.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt Lagen (2016:1145) om Offentlig Upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2020/178