Sävsjö kommun Livsmedel - Färska ägg 2020

Livsmedel - Färska ägg 2020

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun bjuder in till anbudsgivning avseende leverans av färska ägg till angivna leveransadresser inom Sävsjö kommun.

Beskrivning av upphandlingen

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Livsmedel - Färska ägg 2020, eftersom Sävsjö kommuns nuvarande avtal avseende detsamma löper ut 2021-04-30.

Upphandlingen omfattar leverans av ägg i stora förpackningar till angivna leveransadresser för succesiva avrop under avtalstiden. Beräknad leveranstäthet för de olika leveransställena framgår av bilaga 2, Leveransadresslista. Leverans kan komma att bli aktuellt till andra enheter inom kommunen.

Avtalets beräknade värde inklusive förlängningar är 520000 SEK.

Planerad avtalsstart är 2021-05-01.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt Lagen (2016:1145) om Offentlig Upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2020/177