Sävsjö kommun Licensförsörjning

Licensförsörjning

Höglandsförbundet, EKSJÖ

Höglandsförbundet är i behov av leverantörer som kan bistå förbundet och övriga avropsberättigade parter med licensförsörjning.Lot nr.: 1

Generell del

Höglandsförbundet avser upphandla Licensförsörjning. Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med flera licenspartners som under avtalstiden kan leverera Licens för programvara, Service och Support, Underhåll och Produktnära Tjänster inom ramavtalsområdet till Beställaren. Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1 avser upphandling av en, under avtalstiden, bestående licenspartner för förmedling av licenser kopplade till Microsoft, Adobe m.fl. Del 1 innefattar även Produktnära Tjänster och andra tillhörande behov tex kopplade konsulttjänster och licensskola. • Del 2 avser upphandling av flera leverantörer. Vid licensavrop av övriga licenser (de som inte omfattas av Del 1) ska förnyad konkurrensutsättning göras mellan dessa avtalade leverantörer. Del 2 innefattar även Produktnära Tjänster.

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Höglandsförbundet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=7402

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=7402&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 03/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Del 1

Del 1 avser upphandling av en, under avtalstiden, bestående licenspartner för förmedling av licenser kopplade till Microsoft, Adobe m.fl. Del 1 innefattar även Produktnära Tjänster och andra tillhörande behov tex kopplade konsulttjänster och licensskola.

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Höglandsförbundet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=7402

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=7402&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 03/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Del 2

Del 2 avser upphandling av flera leverantörer. Vid licensavrop av övriga licenser (de som inte omfattas av Del 1) ska förnyad konkurrensutsättning göras mellan dessa avtalade leverantörer. Del 2 innefattar även Produktnära Tjänster

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Höglandsförbundet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=7402

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=7402&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 03/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

HF/23/3