Sävsjö kommun Kontorsmöbler

Kontorsmöbler

Nässjö kommun, Nässjö

Nässjö kommun genomför en samordnad upphandling av Kontorsmöbler för följande kommuner, kommunala bolag och förbund:

Aneby kommun org.nr 212000-0498

Nässjö kommun org.nr 212000-0548

Vetlanda kommun org.nr 212000-0571

Eksjö kommun org.nr 212000-0589

Sävsjö kommun org.nr 212000-0563

Höglandets räddningstjänstförbund org.nr 222000-1388

Höglandets kommunalförbund org.nr 222000-1412

Eksjö kommunfastigheter org.nr 556667-8230

Eksjöbostäder AB org.nr 556407-0521

Witalabostäder AB org.nr 556347-7297

Njudung Energi Vetlanda AB org.nr 556107-7248

Njudung Energi Sävsjö AB org.nr 556190-5802

Njudung Vetlanda Elnät AB org.nr 556819-4749

Njudung Avfallshantering AB org.nr 556672-7235

Sävebo AB org.nr 556375-5668

SavMAN AB org.nr 556490-9439

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

048-2017