Sävsjö kommun Kontorsmöbler

Kontorsmöbler

Nässjö kommun, Nässjö

Nässjö kommun, (nedan kallad den upphandlande myndigheten) genomför en samordnad upphandling av Kontorsmöbler för följande kommuner:

Aneby kommun org.nr. 212000-0498

Nässjö kommun org.nr. 212000-0548

Vetlanda kommun org.nr. 212000-0571

Eksjö kommun org. nr 212000-0589

Sävsjö kommun org. nr. 212000-0563

Höglandets räddningstjänstförbund org.nr 222000-1388

Höglandets kommunalförbund org.nr 222000-1412

Eksjö kommunfastigheter org.nr 556667-8230

Eksjöbostäder AB org. nr 556407-0521

Witalabostäder AB org.nr 556347-7297

Njudung Energi AB org.nr 556107-7248

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-06-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

030-2017