HR-system

Nässjö kommun

Nässjö kommun (upphandlande myndighet) genomför en samordnad upphandling av HR-system.

Upphandlingen är indelad i fem anbudsområden.

Anbud kan lämnas för ett, flera eller alla av nedanstående angivna anbudsområden.

Anbudsområde 1: del 1 A Lön, del 1B option lönetjänst samt del 1C arbetsmiljö och rehab

Anbudsområde 2: Rekrytering

Anbudsområde 3: Schema och bemanning

Anbudsområde 4: LAS

Anbudsområde 5: Kompetens, kursadministration och personalanteckningar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-06-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

077-2019