Sävsjö kommun Hemtjänst enligt LOV i Sävsjö kommun

Hemtjänst enligt LOV i Sävsjö kommun

Sävsjö kommun Sävsjö

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att införa ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag av valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att det från den 1 november 2010 är möjligt för företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen att hos socialnämnden begära att bli godkända som utförare av hemtjänst.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2010-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

87/2010