Sävsjö kommun Hemtjänst enligt LOV i Sävsjö kommun

Hemtjänst enligt LOV i Sävsjö kommun

Sävsjö kommun Sävsjö

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har infört ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution. Kommunfullmäktiges beslut innebär att det från den 1 november 2010 är möjligt för företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen att hos socialnämnden begära att bli godkända som utförare av hemtjänst. Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Brukaren betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om man inte är nöjd med hur insatserna utförts har man rätt att byta utförare.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2010-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

142.2018.2018