Sävsjö kommun Förmånscyklar

Förmånscyklar

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av tjänstekoncession av Förmånscyklar. Avtalets beräknade värde är 1 500 000 SEK. Planerad avtalsstart är maj 2023. Syftet med upphandlingen är att erbjuda tillsvidareanställda inom Sävsjö kommun en förmånscykel och därigenom öka cyklandet hos våra anställda. Detta i linje med Agenda 2030 samt Sävsjö kommuns hållbarhetsmål: att vara Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun.

Uppdraget omfattar ett helhetsåtagande där anbudsgivaren ska erbjuda Sävsjö kommuns tillsvidareanställda möjlighet att ingå leasingavtal av förmånscykel i 36 månader. Ersättningen ska regleras genom bruttolöneavdrag.

Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs i enlighet med lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK, med tillämpning av upphandlingsformen Direktupphandling. Denna upphandling understiger tröskelvärdet enligt LUK, vilket innebär att det är tillåtet för upphandlande myndighet att förhandla med anbudsgivarna. Upphandlande myndighet förbehåller sig trots detta rätten att inte förhandla med anbudsgivarna innan tilldelningsbeslut skickas.

Volym

Upphandlande myndighet uppskattar att ca 50 förmånstagare kommer att nyttja tjänsten. Upphandlande myndighet har inte tidigare haft ett avtal avseende förmånscykel och därför ska volymen ses som en vägledning. Upphandlande myndighet förbinder sig inte att avropa en viss bestämd kvantitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-04-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

23/014