Sävsjö kommun Företagshälsovård

Företagshälsovård

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Anbudsgivaren ska vara en oberoende expertresurs som kompletterar Upphandlande myndighet med specialistkunskap inom hälsa, ohälsa och arbetsmiljö i ett brett perspektiv inom företagshälsovård. Anbudsgivaren ska vara ett stöd för Upphandlande myndighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kunna leverera samtliga tjänster och yrkeskategorier som är angivna i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-31)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

23/048