Sävsjö kommun Färskt bröd och bakverk (levererat)

Färskt bröd och bakverk (levererat)

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun bjuder härmed in att lämna anbud i upphandling av Färskt bröd och bakverk, levererat.

Beskrivning av upphandlingen

Sävsjö kommun inbjuder härmed till anbudsinlämning i upphandling av Färskt bröd och bakverk (levererat).

Upphandlingen omfattar leverans och distribution av färskt bröd och andra bakverk för succesiva avrop under avtalstiden. Avtalets beräknade värde är 1030000 SEK. Planerad avtalsstart är 2023-04-01.

Volym

Angivna kvantiteter grundar sig på ett uppskattat behov under ett år och volymen ska ses som en vägledning. Upphandlande myndighet förbinder sig inte att avropa en viss bestämd kvantitet.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som ett enstegsförfarande enligt 19 kap i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Takvolym

Upphandlingens takvolym är 1 200 000 SEK exklusive moms. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Köparen rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

22/058