Sävsjö kommun Dynamiskt inköpssystem Chefskonsulter

Dynamiskt inköpssystem Chefskonsulter

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Dynamiskt inköpssystem för Chefskonsulter.

Ett dynamiskt inköpssystem genomförs i två steg. Ansökande leverantörer kvalificeras i steg 1 och sedan i steg 2 sker tilldelning av kontrakt. Leverantörer kan under hela de dynamiska inköpssystemets giltighetstid ansöka om att delta. De leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven godkänns.

När ett behov uppstår hos upphandlande myndighet kommer en Anbudsinbjudan skickas till samtliga kvalificerade leverantörer. Tilldelning sker därefter till en leverantör och separat avtal tecknas.

Syftet är att tillgodose Sävsjö kommuns behov att bemanna verksamheterna med chefer exempelvis:

- vid oförutsedd frånvaro hos chefer.

- innan rekryteringsprocess startat samt under processens gång fram tills att ny chef är tillsatt.

- att förstärka ordinarie chefsorganisation vid större och mer komplexa verksamhetsförändringar.

Det dynamiska inköpssystemet avser Chefskonsulter inom följande områden: socialförvaltningen, serviceförvaltningen, kommunledningskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.

Sista ansökningsdag
2620 dagar kvar

(2031-08-24)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-08-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

21/064