Sävsjö kommun CNC-svarv till Aleholmskolan, Sävsjö kommun 2017

CNC-svarv till Aleholmskolan, Sävsjö kommun 2017

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Upphandlingen omfattar köp och installation av en styck CNC-svarv till Aleholmskolan, Industritekniska programmet.

Upphandlande myndighet (UM)

Sävsjö kommun org.nr. 212000-0563       För mer information om kommunens organisationer och verksamheter se vår hemsida www.savsjo.se

Där begreppet Beställaren/Köparen förekommer avses UM efter att avtal tecknats.

Orientering, omfattning

Industritekniska programmet genomför kurser i CAD/CAM samt datorstyrd produktion mm. För att kunna möta företagens krav och utveckla verksamheten behöver gymnasieskolan investera i ytterligare en CNC-svarv.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som  Förenklat förfarande i enlighet med, Lag om offentlig upphandling (2016:1145 LOU).

Sista anbudsdag

Anbudet skall ha inkommit senast:   2017-07-05 23:59

Anbudets giltighet

Anbudets skall vara giltigt till och med: 2017-12-01

Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs inkomna anbuds giltighets fram till dess att avtal kan tecknas, dock högst i fyra (4) månader efter angiven giltighetstid.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-07-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-06-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2017/236/050