Sävsjö kommun Analystjänster

Analystjänster

Eksjö kommun, Eksjö

Upphandlingen omfattar analystjänster inklusive transport av prover.

Upphandlingen omfattar analystjänster inklusive transport av prover.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser ramavtal av analystjänster inklusive transporter av ovanstående organisationers löpande behov.

Köparen tar prover inom flera områden band annat livsmedel, dricksvatten, badvatten samt recipient.

Livsmedelsproverna omfattar både mikrobiologiska och kemiska analyser.

Provtagningar av badvatten sker vid både ett antal strandbad och bassängbad.

Provtagningar förekommer även på uppdrag av allmänheten, debitering sker då direkt till uppdragsgivaren.

Köparens verksamheter består även av avfallsförbränningsverksamhet. Köparen ansvarar för att provtagning sker vid förbrännings- och den kommunala avfallsdeponin.

För VA-avdelningen sker provtagningar vid vattenverk och avloppsreningsverk enligt kontrollprogram.

Analystjänster avseende objekt som inte ingår i organisationers löpande behov och som är av större omfattning kan komma att upphandlas vid sidan om tecknat ramavtal. Exempel på sådana objekt kan vara uppföljning av en miljöolycka eller ett projekt avseende en större marksanering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

20/31