Sävsjö kommun Analyser av förekomsten av narkotikaspår i avloppsvatten

Analyser av förekomsten av narkotikaspår i avloppsvatten

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN, Jönköping

Länsstyrelsen vill undersöka förekomsten av spår av narkotika i avloppsvatten i länets kommuner. Syftet är att undersöka omfattningen av användning av olika narkotikapreparat på befolkningsnivå och skapa en bättre lägesbild av narkotikasituationen länet. Länsstyrelsen kommer därför att låta genomföra analyser av halterna av Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol och/eller dessas huvudmetaboliter från inkommande avloppsvatten i kommunernas reningsverk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

706-6499-2022