Sala kommun Valfrihet för serviceinsatser inom hemtjänsten i Sala kommun

Valfrihet för serviceinsatser inom hemtjänsten i Sala kommun

Sala kommun Sala

Valfrihet för serviceinsatser inom hemtjänsten i Sala kommun innebär att den som beviljats insatser i form av städning, tvätt eller inköp fritt kan välja mellan godkända utförare.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-03-09

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2012/24