Sala kommun Upphandling Skyddat boende och Avhopparprogram

Upphandling Skyddat boende och Avhopparprogram

Sala kommun, Sala

De anbud, per delområde, som uppfyller samtliga obligatoriska krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån pris kommer att antas tills uppskattat behov är uppnått. Respektive delområde utvärderas och tilldelas separat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2023/169