Sala kommun TV-inspektioner av spill- och dagvattenledningar, Sala kommun

TV-inspektioner av spill- och dagvattenledningar, Sala kommun

Sala kommun, SALA

Upphandlingen avser ramavtal som omfattar Sala kommuns behov av TV-inspektioner av spill- och dagvattenledningar i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Beställaren avser att teckna avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-08-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/689