Sala kommun TV-inspektioner av spill- och dagvattenledningar, Sala kommun

TV-inspektioner av spill- och dagvattenledningar, Sala kommun

Sala Kommun, Sala

Sala kommun inbjuder härmed till att inkomma med anbud

på KS 2023/946: TV-inspektioner av spill- och dagvattenledningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/946