Sala kommun Rengöring av avloppsledningar

Rengöring av avloppsledningar

Sala kommun, SALA

Syftet med upphandlingen är att serva kommunens ledningsnät och brunnar samt att ha en fungerande jourverksamhet för ändamålet. Uppdraget omfattar även insamling samt transport av oljeavfall.

Samtliga objekt finns inom Sala kommun.Lot nr.: 1

Obligatorisk del

Denna del måste besvaras av samtliga leverantörer som lämnar anbud.

Last tender date: 12/13/2023 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Sala kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1659&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/15/2024 23:00:00

Duration contract end date : 01/15/2028 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Sanningsförsäkran och kvalificering

Denna del väljs och besvaras om ESPD INTE används.

Last tender date: 12/13/2023 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Sala kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1659&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/15/2024 23:00:00

Duration contract end date : 01/15/2028 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/1206