Sala kommun Rengöring av avloppsledningar, Sala kommun

Rengöring av avloppsledningar, Sala kommun

Sala kommun, SALA

Syftet med upphandlingen är att serva kommunens ledningsnät och brunnar samt att ha en fungerande jourverksamhet för ändamålet. Uppdraget omfattar även insamling samt transport av oljeavfall.

Samtliga objekt finns inom Sala kommun.

Beställaren kommer att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

Ytterligare information om uppdraget återfinns i avsnitt 3, Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/691